Internet dla firmy

Internet dla firmy

  • Pakiety dopasowane do potrzeb klienta
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Rozwiązania bezprzewodowe
  • Połączenie sieci lokalnych w jedną sieć korporacyjną
  • Pomoc w przypadku instalacji sprzętu i dalszego użytkowania
  • Brak limitu pobierania i wysyłania danych
  • Zarządzanie siecią LAN klienta