Aktualizacja zasięgu

Podłączyliśmy adresy Wojska Polskiego 8a-e, 10a-b, 12a-12b.